Co je aplikovaná psychologie?

Lišta_PNI3

 

NABÍDKA


Psychologie je zvláštní věda, dá se totiž využít (aplikovat) prakticky všude. Můžeme ji použít tam, kde se potkáváme s jinými lidmi, ale i tam, kde jsme jen my sami. Na většinu lidských činností, jako je například komunikace, práce, rodina, ekonomie, nemoc či zdraví a mnoho dalších oblastí se dá dívat očima psychologie.

Na úvodní stránce jste si patrně všimli několika zvláštních pojmů: psychoimunologie a psychoonkologie. Jde o nové obory spojující poznatky z více vědních disciplín s cílem využít je v praxi. U každého z uvedených oborů jde o studium vlivu lidské psychiky v určité oblasti, tedy v imunologii či onkologii. S určitou nadsázkou můžeme o těchto dvou disciplínách říci, že jde vlastně o obor jeden. Obor, který nám říká (z různých úhlů pohledu), že mysl a tělo jsou důmyslně propojeny.

Podobně můžeme znalosti z oblasti psychologie aplikovat na mnoho jiných oblastí. V naší činnosti se zaměřujeme jednak na oblast propojení naší psychiky a zdraví, ale také na oblasti využití znalostí z psychologie ve firemním prostředí. Tedy při vedení týmu, nastavování nekonfliktní komunikace či zvládání změn a dalších aplikací v praxi.

Pokud máte zájem a jste jednotlivec, podívejte se na nabídku v oblasti individuálního poradenství. Pokud jste zástupce firmy, podívejte se na aktuální nabídku školení a přednášek. Zde více informací o lektorovi a jeho referencích.

Pokud se rozhodnete služeb  využít, budu se těšit na společné setkání.

PhDr. Ing. Martin Pospíchal

***