Poradenství

Služby pro jednotlivce


V naší nabídce služeb se specializujeme na oblast aplikace psychologických poznatků v každodenním životě. Nejčastější zakázky v naší praxi jsou: využití vlivu psychiky na zdraví, efektivnější zvládání psychické zátěže a stresu, řešení náročných období ve vztazích, zvládání pracovní psychické zátěže, poradenství v oblasti psychologie práce a organizace a to včetně rozvojových školení.

Onkologicky nemocní: Zvláštní důraz je pak v naší činnosti kladen na možnosti využití psychiky při zvládání onkologického onemocnění a snížení pravděpodobnosti jeho návratu (prevence rakoviny). Pro klienty s aktuálně probíhajícím onkologickým onemocněním jsou uvedené ceny dobrovolné, mohou se tedy rozhodnout zda a kolik zaplatí za níže uvedené služby. Pokud je to v jejich finančních možnostech a domnívají-li se, že jim byla služba/setkání ku prospěchu zaplatí. Pokud jsou ve finanční tísni platit nemusí. Takto vybrané finanční prostředky jdou v plné výši pouze na činnost ústavu a výzkum v oblasti prevence onkologických onemocnění.

Pokud klient zruší domluvené sezení méně jak 24 hodin dopředu, platí storno poplatek ve výši poloviny částky.

Individuální sezení

  • Jde o psychologicko-poradenské sezení v délce trvání 60 minut, dle zadání klienta. Schůzka je zaměřena na oblast, kterou přichází klient řešit. Cena služby: 700,- Kč     

Párové sezení

  • Jde o psychologicko-poradenské sezení v délce trvání 60 minut, dle zadání klientů. Schůzka je zaměřena na oblast, kterou přichází klient řešit. Cena služby: 1100,- Kč     

Propojení mysli a zdraví (psychodiagnostika)

  • Cílem této služby je nabídnout klientům možnost podívat se na způsob, jak přistupují ke každodenním životním trápením a stresům. Zdá se, že existují způsoby chování a zvládání životních starostí, které v pozitivním slova smyslu posilují funkční připravenost našeho těla pro boj s nemocemi, tedy i s rakovinou. Právě hledání těchto způsobů u každého člověka je předmětem této nabídky (podrobně na stránce prevence rakoviny).

  • Služba obsahuje úvodní setkání (30-40 minut) s cílem probrat zadání klienta a předat mu psychologické testy. Klient následně doma v klidu testy vyplní (během přibližně 2 hodin) a zašle je zpět. Psycholog provede jejich rozbor s vazbou na aktuální zdravotní komplikace a životní těžkosti klienta.  Následně bude klient pozván k druhému setkání (40-60 minut) nad vyhodnocenými testy. Cílem setkání a rozboru je odpovědět na otázku klienta, zda existuje souvislost mezi jeho prožívanými životními těžkostmi a stresy na straně jedné a jeho aktuálními zdravotními problémy na straně druhé. Při závěrečném setkání jsou probírány konkrétní doporučení a možnosti, které z výsledků a rozhovoru vyplývají.

 

  • V případě, že si klient bude přát, je možné ke konzultaci připojit setkání s kvalifikovaným imunologem, a podstoupit detailní imunologické testy a následné setkání nad výsledky s lékařem. Klient získá podrobný “profil” svého aktuálního stavu imunitního systému, včetně konkrétních doporučení. Tato část se řeší separátně v rámci specializovaného imunologického pracoviště a není součástí níže uvedené ceny.  Další informace o propojení psychiky a imunitního systému naleznete na stránce psychoimunologie.

  • Cena služby: 1800,- Kč  

***