Poradenství

Služby pro jednotlivce


V naší nabídce služeb se specializujeme na oblast aplikace psychologických poznatků v každodenním životě. Nejčastější zakázky v naší praxi jsou: využití vlivu psychiky na zdraví, efektivnější zvládání psychické zátěže a stresu, řešení náročných období ve vztazích, zvládání pracovní psychické zátěže, poradenství v oblasti psychologie práce a organizace, a to včetně rozvojových školení.

Individuální sezení

  • Jde o psychologicko-poradenské sezení. První sezení bývá zpravidla delší, ostatní návazné jsou v délce trvání 50 minut. Schůzka je zaměřena na oblast, kterou přichází klient řešit. Cena služby je 1 000,- Kč (bez DPH). Bohužel jsem se stal plátcem DPH. Pokud si nemůžete odečíst daň z přidané hodnoty, je pro Vás celková koncová cena 1 210,- Kč (včetně DPH).   

Pokud klient zruší domluvené sezení emailem méně jak 24 hodin dopředu, platí storno poplatek ve výši poloviny částky.

Frekvence setkání bývá obvykle 1x za měsíc.

Individuální sezení pro onkologicky nemocné 

  • Zvláštní důraz je v mojí činnosti kladen na práci s lidmi po onkologickém onemocnění nebo v průběhu léčby. Pro ně je celková koncová cena služby 900,- Kč. Tato částka se posílá na účet Ústavu aplikované psychologie ČR, z.ú., který podporuje aktivity pro onkologicky nemocné a jejich blízké, jako například projekt “MysliProtiRakovině” a další.
  • Pro ty klienty s aktuálně probíhajícím onkologickým onemocněním, kteří jsou v zásadní finanční tísni je uvedená cena dobrovolná. Mohou se tedy rozhodnout, zda a případně kolik zaplatí. Pokud je to v jejich finančních možnostech a domnívají-li se, že jim byla služba/setkání ku prospěchu zaplatí. Pokud jsou v zásadní finanční tísni, tak je možné čerpat poradenství v trvání 6 měsíců a platit nemusí.

Pro klienty, kteří preferují anglický jazyk je cena služby o 30% vyšší.

Pro firemní klienty jsou ceny nastaveny dle společné dohody.

***