Profil

7284_8949(6)zmensene2

PhDr. Ing. Martin Pospíchal  (*1978)


Profesní odbornost zaměřená na zvládání psychické zátěže a stresu v oblasti managementu, horolezců a klientů po prodělaném onkologickém onemocnění. Dále na oblast propojení “těla a mysli”, především s důrazem na souvislosti mezi psychikou, imunitním a hormonálním systémem člověka. Patnáct let zkušeností s aplikací psychologických poznatků v profesní praxi.

  • Vysokoškolské vzdělání v jednooborové psychologii (PhDr. Mgr).

  • Vyučuji na Univerzitě Karlově, katedře psychologie aplikaci psychologických poznatků v praxi a psychodiagnostiku. Absolvovaný výcvik v krizové intervenci a praxe v oblasti psychodiagnostiky a poradenství.

  • Jsem aktivním členem mezinárodní psychoineuroimunologické společnosti (PNIRS) a členem komise pro přijímání nových členů.

  • Jsem členem mezinárodní psychoonkologické společnosti (IPOS) a členem výboru psychoonkologické sekce při České onkologické společnosti JEP (Linkos).

  • Rád chodím s lidmi po horách. Jsem horský průvodce a psycholog Společnosti horské medicíny. Školím horské průvodce v oblasti zvládání psychické zátěže a stresu. Mám dlouholeté zkušenosti s využitím horského prostředí pro regeneraci duševních sil člověka. Podrobněji na stránkách outdoor-psychology.