O ústavu

Lišta_PNI3

 

O ÚSTAVU


Dostal jsem otázku proč zakládám ústav, jako je tento. Odpověď je jednoduchá: Protože to dává smysl. Jsem přesvědčen, že současné vědecké poznání dosáhlo dostatečné úrovně, aby byla prokázána souvislost mezi tím jak prožíváme svůj život na straně jedné a fungováním našeho těla (a naším zdravotním stavem) na straně druhé.

Jsem od přírody nedůvěřivý a chvíli mi trvalo, než jsem si na úrovni vědeckých a racionálních argumentů potvrdil to, co jsem podvědomě cítil. Tedy, že mysl a tělo jsou hluboce propojeny. Nejsou to jen samotná vědecká fakta, která mě v tomto poznání utvrzují. Je to také zásluha mnoha lidí, se kterými jsem měl možnost se potkat. Jejich osobní příběhy a zkušenosti ukazují na spojitost mezi jejich zdravotním trápením a životními těžkostmi, které prožívají nebo prožívali. Stejně tak jsem měl možnost potkat se se zkušenými lékaři, kteří na základě své mnohaleté praxe vidí u pacientů spojitost mezi jejich psychickým stavem a nemocí.

Na úvodní stránce jste si patrně všimli několika zvláštních pojmů: psychoimunologie a psychoonkologie. Jde o nové obory spojující poznatky z více vědních disciplín s cílem využít je v praxi. U každého z uvedených oborů jde o studium vlivu lidské psychiky v určité oblasti, tedy v imunologii a onkologii. S určitou nadsázkou můžeme o těchto dvou disciplínách říci, že jde vlastně o obor jeden. Obor, který nám říká (z různých úhlů pohledu), že mysl a tělo jsou důmyslně propojeny.

Ze zkušenosti víme, že pokud se necítíme tělesně dobře, ovlivňuje to velmi rychle naši psychiku. Stačí jen obyčejná bolest zubu. Platí to ale i naopak, a na to někdy zapomínáme. Tedy pokud se nestaráme o to, aby nám bylo dobře psychicky, ovlivňuje to naše tělo a jeho správné fungování.

Zpravidla se dokážeme rychle zregenerovat v případě, že stav, kdy se trápíme, netrvá příliš dlouho. Koneckonců tělo je k tomu docela dobře uzpůsobeno. Pokud ale prožíváme trápení a stres dlouhodobě, začne se to postupně projevovat na tělesné úrovni. Nejdříve mírnou změnou některých biologických hodnot, později pak výraznějším ovlivněním biologických pochodů, které dříve bez problémů fungovaly. Pokud tento stav trvá delší dobu, dostaví se nemoc.

Mise ústavu je prostá. Cílem je poskytování služeb, poradenství a výzkum v oblasti vlivu psychiky na tělesné funkce člověka, a to s důrazem na propojení psychiky a fungování imunitního a endokrinního systému, s vazbou na rozvoj a možnou prevenci nejrůznějších onemocnění včetně těch nejzávažnějších, jako je například rakovina.

Klíčová aktivita, do které je ústav zapojen, je projekt “MysliProtiRakovině

Ti, kdo mě znají, vědí, že jsem poradenství a služby v této oblasti poskytoval delší dobu bez nároku na finanční odměnu. Pokud se ale chce člověk dané činnosti věnovat naplno, bez finančních zdrojů to nejde. To je další z důvodů, proč jsem se rozhodl pro založení ústavu. Je to dle mého názoru jedna z nejvíce transparentních cest, jak získat finanční prostředky s tím, aby měl klient či dárce jasný přehled pro co a jak budou utraceny.

Ústav aplikované psychologie ČR, z.ú. je tedy organizací neziskovou, kdy jsou veškeré finanční prostředky čerpány pouze na jeho činnost, a nikoliv pro zisk.

Pokud se rozhodnete služeb ústavu využít, budu se těšit na společné setkání.

PhDr. Ing. Martin Pospíchal

***