Partnerství

PARTNERSKÉ A SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE


Jsme členy níže uvedených tuzemských a mezinárodních organizací:

 

stažený soubor2

Psychoneuroimmunology Research Society

The Psychoneuroimmunology Research Society is an international organization for researchers in a number of scientific and medical disciplines including psychology, neurosciences, immunology, pharmacology, psychiatry, behavioral medicine, infectious diseases, endocrinology and rheumatology, who are interested in interactions between the nervous system and the immune system, and the relationship between behavior and health.

stažený soubor

International Psychosocial Oncology Society 

Founded in 1984, the International Psycho-Oncology Society (IPOS) was created to foster international multidisciplinary communication about clinical, educational and research issues that relate to the subspecialty of psycho-oncology and two primary psychosocial dimensions of cancer: 1) Response of patients, families and staff to cancer and its treatment at all stages; 2) Psychological, social and behavioral factors that influence tumor progression and survival.

stažený soubor (1)

Linkos – Psychoonkologická sekce

Psychoonkologická sekce České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Psychoonkologická sekce ČOS vznikla počátkem ledna 2006.  Sekci tvoří psychologové, kteří pracují na onkologických klinikách, odděleních, hospicích a jsou členy ČOS. Sekce podporuje nezbytnost psychoonkologa u lůžka onkologického pacienta, odborný i vědecký růst členů sekce a aktivně se účastní odborných republikových i zahraničních odborných akcí.

UK-5162-version1-uk593version1graficka_podoba_z

Univerzita Karlova – katedra psychologie 

Katedra psychologie je pracoviště iniciativní, dobře fungující v oblasti aktivit vědeckovýzkumných i pedagogických, s velkým zájmem uchazečů o studium oboru, s realizovanými činnostmi dosahujícími fakultního rozměru, publikacemi, mezinárodně významnými konferencemi a řadou dalších aktivit působících na odbornou psychologickou veřejnost, oslovujících veřejnost laickou, pracoviště, na kterém se lze setkat s uznávanými odborníky i mladými perspektivními kolegy.

***