Prevence rakoviny

Zdá se, že existují způsoby zvládání životních starostí, které v pozitivním slova smyslu posilují připravenost těla pro boj s rakovinou. Pomoci vám tyto způsoby najít, je předmětem naší nabídky. Chcete-li se připojit jste vítáni…

NABÍDKA PSYCHOONKOLOGICKÉ PREVENCE


“Během posledních několika let jsem měl možnost spoluprožívat s několika blízkými lidmi jejich souboj s rakovinou. Tato zkušenost, stejně jako mnohá dřívější i současná setkání s těmi, které tato nemoc postihla mě dovedli až sem, tedy k přípravě služby psychoimunologické prevence v oblasti onkologických onemocnění.” (Martin Pospíchal)

Jednou ze základních obranných linií proti nemoci je u člověka jeho imunitní systém. Výzkumy posledních let ukazují, že imunitní systém může být ovlivněn mimo jiné také tím, jak prožíváme svůj život, zvládáme každodenní stresy i dlouhodobé životní starosti.

Zdá se, že existují způsoby chování a zvládání životních starostí, které v pozitivním slova smyslu posilují funkční připravenost našeho těla pro boj s nemocemi, tedy i s rakovinou.

Nabídka psychoonkologické prevence vám umožní zjistit, jak fungujete právě vy při psychické zátěži a dlouhodobém stresu. Zkrátka v situacích, kdy je na vás kladena příliš velká zátěž. Společně jsme schopni najít způsoby, jak by mohla vaše mysl tělu ještě více pomáhat k udržení dobrého zdraví.

Pokud se rozhodnete zapojit, vaše účast se bude skládát ze dvou základních částí, které je možné absolvovat odděleně, nebo dohromady. Jednak je to vyšetření psychologické, zaměřené na způsoby zvládání životních starostí a stresů, a dále vyšetření imunologické, zaměřené na klíčové složky imunitního systému, celkovou biochemii a krevní obraz. Výsledkem pro vás bude:

  • Detailní profil vašeho – individuálně specifického – způsobu zvládání psychické zátěže a stresu s vazbou na aktuální stav vašeho zdraví.

  • Ukážeme vám silné a slabé stránky vašeho přístupu k životním starostem a pracovním stresům, opět z hlediska jejich dopadu na vaše zdraví.

  • Z psychologického pohledu vám přiblížíme možnosti budování vlastní psychické odolnosti na straně jedné, ale i konkrétní zdravotní doporučení zkušených lékařů z oblasti imunologie na straně druhé.

  • Pokud se rozhodnete absolvovat také imunologickou část, získáte detailní rozbor vašeho imunitního systému, jeho „bojeschopnosti”, a to včetně rozboru konkrétních snížených či nadměrně zvýšených hodnot. V případě potřeby dostanete návrh dalšího lékařského postupu.

Časová náročnost účasti není velká. U psychologické části jde o úvodní rozhovor, dále přibližně dvě hodiny času pro vyplnění psychologických dotazníků a následná schůzka nad výsledky. U imunologické části jde o čas potřebný k úvodní schůzce s lékařem a vstupní vyšetření. Následuje objednání na odběry a konzultace výsledků vyšetření. V případě, že klient absolvuje obě části (tedy psychologickou i imunologickou) dostává při závěrečném sezení s psychologem kompletní psychoimunologickou zpětnou vazbu.

Pokud chcete lépe porozumět tomu jak může mysl ovlivňovat průběh onkologického onemocnění, prosím podívejte se na přednášku na webu České onkologické společnosti (ZDE). Pokud máte zájem o detailnější informace o propojení psychického a imunitního systému, podívejte se prosím na stránku psychoimunologie.

Pro zájem o službu psychoonkologické prevence nás prosím kontaktujete: kontaktní údaje.